Copyrights ©

COPYRIGHT © 2015 – 2021

De op deze website afgebeelde schilderijen, grafisch materiaal, logo’s en teksten zijn eigendom van Marcus en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en enig ander intellectueel eigendomsrecht. De genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op andere (rechts) -personen. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de maker.

DISCLAIMER ® Een beeldend kunstenaar die zijn werk verkoopt behoudt gewoon zijn auteursrechten op dat werk. Een kunstwerk mag niet zomaar veranderd worden en de kunstenaar heeft in beginsel het recht zich te verzetten tegen aantasting of verminking van zijn werk.

Tenzij van tevoren daarover iets anders is afgesproken, blijft de maker van een kunstwerk, ook na de overdracht van zijn schilderij aan een ander, bevoegd om zijn schilderwerken te kopiëren en/of vermenigvuldigen. (beeldrecht)

Met ingang van 1 januari 2012 kunnen ook erfgenamen van overleden kunstenaars het auteursrecht uitoefenen. Wanneer het auteursrecht vervalt (70 jaar na het overlijden van de oorspronkelijke maker) vervalt ook het volgrecht.

 

Eerder verleende toestemming

 

  • Op 23-10-2019 heeft Marcus nadrukkelijk toestemming verleend aan Melvin Smid en Brouwerij Berging om de afbeelding van het schilderij van Wheelchair tennis Melvin te gebruiken als etiket en de daarbij behorende promotie (posters, viltjes ect.) ten behoeve van het goede doel biertje “Melvins dream” saison.
  • Op 20-04-2021 heeft Marcus nadrukkelijk toestemming verleend aan Bert Koopman van Koopman Optiek te Purmerend om de door hem aangekochte werken, te weten vier keer Purmerend, te mogen gebruiken voor promotionele doeleinde. O.a reproducties op papier en/of canvas en brillendoekjes.
  • In April 2022 heeft Marcus nadrukkelijk toestemming verleend aan Michel Prinsen van Multi-ijs te Purmerend om het door hem aangekochte werk, te weten “Multi-ijs 20 jaar” , te mogen gebruiken voor promotionele doeleinde. O.a afdrukken en verspreiden van Ijsbekers.
  •